PDA

View Full Version : Thơ Cổ 1. Tam Tự Kinh
 2. Tương tiến tửu
 3. Lý BẠch - Lý Trích Tiên
 4. Gia Huấn Ca
 5. Bạch Cư Dị
 6. Bần Nữ Thán
 7. Cung Oán Ngâm Khúc
 8. Bích Câu Kỳ Ngộ
 9. Cáo Tật Thị Chúng
 10. Thơ Hàikú
 11. Uống rượu ngắm hoa