PDA

View Full Version : Truyện Cổ Tích (Myth) 1. Lọ Nước Thần
 2. Anh Em Họ Điền
 3. Ba Giai Tú Xuất
 4. Ba Tượng Phật Sống
 5. Bánh Dầy Bánh Chưng
 6. Bi Ca Tán Sở
 7. Bình Vôi
 8. Cá Nược
 9. Cái Cân Thủy Ngân
 10. Cây Hoa Sen, Cá Hòa Thượng và Chim Cốc
 11. Cây tre trăm mắt
 12. Chàng Lía
 13. Chim Đa Đa
 14. Chim Tu Hú
 15. Chó Thần
 16. Chôn Của
 17. Chú Cuội
 18. Chữ Đồng Tử
 19. Chúa Ba
 20. Chùa Một Cột
 21. Chức Cẩm Hồi Văn
 22. Chuông, Trống, Mõ
 23. Chuyện Chàng Lút
 24. Sự Tích Hoa Mẫu Đơn
 25. Sự Tích Hoa Trinh Nữ
 26. Sự Tích Hoa Tử Đinh Hương
 27. Sự Tích Hoa Hồng Trắng
 28. Sự Tích Hoa Thiên Lý
 29. Sự Tích Hoa Hướng Dương
 30. Sự Tích Cây Ngô Đồng
 31. Sự Tích Hoa Phượng
 32. Sự Tích Hoa Mai Vàng
 33. Sự Tích Hoa Cỏ Mây
 34. Sự Tích Hoa Thuỷ Tiên
 35. Sự Tích Hoa Súng Trắng
 36. Sự Tích Hoa Hải Đường
 37. Sự Tích Sầu Riêng
 38. Sự Tích Hoa Mộc Lan
 39. Sự Tích Hoa Huệ Tây
 40. Sự Tích Hoa Phong Lan
 41. Sự Tích Hoa Phụng Tiên
 42. Sự Tích Hoa Linh Lan
 43. Sự Tích Hoa Nhài
 44. Sự Tích Hoa Lay Ơn
 45. Sự Tích Hoa Tuy Líp (Tulip)
 46. Sự Tích Hoa Anh Đào
 47. Sư Tích Hoa Lưu Ly (Forget-Me-Not)
 48. Sự Tích Hoa Quỳnh
 49. Sự Tích Hoa Tigon
 50. Sự Ttích Hoa Huệ (ta)
 51. Sự Tích Hoa Cải Vàng
 52. Sự Tích Hoa Tuyết
 53. Sự Tích Hoa Chua Me Đất
 54. Sự Tích hoa Thủy Vu
 55. Sự Tích Hoa Hồng Vàng
 56. Sự Tích Hoa Mào Gà
 57. Sự Tích Hoa Hồng Nhung
 58. Sự Tích Hoa Huệ Dạ Hương
 59. Sự Tích Hoa Lan Đốm
 60. Sự Tích Hoa Đồng Thảo
 61. Chuyện Chàng Mồ Côi
 62. Cô bé Lọ Lem
 63. Cô bé quàng khăn đỏ
 64. Có Công Mài Sắt, Có Ngày Nên Kim
 65. Cô Đào Hát Với Anh Học Trò Khó
 66. Cô Mán đi tu
 67. Con Bìm Bịp
 68. Con chim lửa
 69. Con chó biết nói
 70. Con Muỗi
 71. Cổ Tích Cho Những Hy Vọng Không Thành....
 72. Hoa Thủy Tiên
 73. Núi Bà Đen
 74. Trái Dưa Hấu
 75. Nguồn Gốc Sinh Tử
 76. Đoàn Thượng
 77. Để Thiếp Theo Chồng Mấy Dặm Khơi
 78. Đánh Bạc Gán Vợ
 79. Đằng Vương Các Tự
 80. Củi Đậu Đun Hột Đậu
 81. Đôi Sam
 82. Dũng Sĩ Diệt Quỷ
 83. Gấm Nàng Ban
 84. Giao Long
 85. Giết Chó Khuyên Chồng
 86. Gương vỡ laị lành
 87. Hà ? Lôi
 88. Hằng Nga Hậu Nghệ
 89. Hồ Ba Bể
 90. Hòn Vọng Phu
 91. Khỉ Đỏ Đít
 92. Khúc Đàn Thuỷ Tiên
 93. Khúc Phượng Cầu Hoàng
 94. Liễu Hạnh Công Chuá
 95. Lọ Thuốc Trường Sanh
 96. Lý Phụng Hiểu
 97. Mai An Tiêm
 98. Mài Dao Dạy Vợ
 99. Mắng Thần Phá Miếu
 100. Mẹ Chồng Buộc Tội Nàng Dâu
 101. Mười Tám Vị La Hán
 102. Trọng Thuỷ Mỵ Châu
 103. Nàng Bạch Tuyết
 104. Nàng Tiên Thứ Chín
 105. Ngọc Quạ
 106. Ngươì Chết Đẻ Con
 107. Ngươì Chết Đi Kiện
 108. Người Ðánh Cá và Công Chúa Thủy Tề
 109. Người Đi Tìm Kinh Phật
 110. Người học trò và con chó đá
 111. Ngươì Lấy Cóc
 112. Ngươì Nuôi Cọp
 113. Ngưu Lang Chức Nữ
 114. Nhân Sâm
 115. Ni Cô và Lão Ăn Maỳ
 116. Nùng Trí Cao
 117. Ở Hiền Gặp Lành
 118. ?ng daì ?ng cụt
 119. ?ng Huyện Khaỏ Đá
 120. Ống Nhổ
 121. ?ng Quan Bộ Hình
 122. Phạm Viên Thành Tiên
 123. Quỷ Nhập Tràng
 124. Sóng Thần
 125. Sự Tích Các Nữ Thần Việt Nam
 126. Sự Tích Cây Nêu
 127. Sự Tích Con Cóc
 128. Sự tích con Dã Tràng
 129. Sự Tích Con Trâu
 130. Vạn Lý Tìm Chồng
 131. Vợ Thượng Giới
 132. Bà Chuá Ngọc
 133. Ăn Trầu Ngắt Đuôi
 134. Ai Mua Hành Tôi
 135. Ba câu hỏi
 136. Bà Laõ Chăn Ngỗng
 137. Con Mèo đi hia
 138. Nàng Công Chuá chăn ngỗng
 139. Cây Củ Cải
 140. Collection Chuyện Ngụ Ngôn LaFontaine
 141. Chuyện cổ tích : Bóng Đêm
 142. Chuyện cổ tích : Tình Yêu và Lý Trí