PDA

View Full Version : Từ ngữ ViệtMi Na
12-28-2007, 04:56 PM
Mỗi câu cú của Việt Nam có thể hiểu nhiều nghĩa nếu ta đặt dấu chấm dấu phảy khác nhau


VD:


"Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc."

Giờ ta chuyển dấu phảy sẽ thành :


"Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc."

Hihihi...