PDA

View Full Version : Nhìn trộmMi Na
12-28-2007, 05:24 PM
Phóng viên phỏng vấn một bà cụ 104 tuổi: "Xin cụ cho biết điều tốt nhất cụ có được khi bước sang tuổi 104?"

- Giờ thì không còn sợ bị... lão hàng xóm nhìn trộm nữa.

st