PDA

View Full Version : Cai rượuMi Na
12-28-2007, 05:45 PM
Chỉ uống những lúc vui nhất và buồn nhất thôi.
Sau khi tỉnh rượu, bị vợ cằn nhằn, bợm nhậu bèn hứa:
- Từ nay, anh chỉ nhậu khi vui nhất và buồn nhất thôi. Có trời chứng giám, anh xin hứa như vậy.
Cô vợ vui mừng lắm:
- Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng khi nào anh vui nhất và khi nào anh buồn nhất?
- Anh vui nhất là khi được gần em và buồn nhất là khi xa em.

st