PDA

View Full Version : Nhảy dùMi Na
12-28-2007, 05:47 PM
Nhảy dù

Đếm đến 3 thì mở dù... Nếu dù không mở được đổi dù khác.

* Một anh lính dù được tuyển vì anh to lớn khỏe mạnh, nhưng anh ta có tật nói cà lăm. Một bữa thực tập nhảy dù, huấn luyện viên nói:
- Các anh cứ làm theo lời tôi dặn, khi nào nhảy ra cứ đếm từ một đến ba, rồi bấm nút cho dù mở ra.
Mọi người lên máy bay. Đến phiên anh cà lăm, người ta thấy anh rơi thẳng băng xuống đất mà dù không mở. Cũng may là anh ta rơi ngay vào cái cành cây nên bị móc treo toòng teng. Huấn luyện viên chạy đến xem thì nghe anh ta đang lơ lửng mà miệng còn đang... đếm:
- B... B... a... a... ba...

--*--
Binh sĩ đang được trung sĩ huấn luyện nhảy dù hướng dẫn kỹ thuật. Một anh lính hỏi:
- Thưa trung sĩ, nếu như dù không mở khi tôi nhảy ra khỏi máy bay thì sao ạ?
Trung sĩ huấn luyện viên trả lời :
- Thì khi xuống đất anh chỉ việc mang dù về đổi lấy cái khác.

st