PDA

View Full Version : ĐoánJL
01-23-2008, 09:41 PM
Tại gian hàng bán cá, sau khi quan sát hồi lầu, cô bán hàng hỏi một thanh niên đang lựa cá:

- Anh còn độc thân phải không?

- Sao chị biết hay thế !

- Nhìn cái kiểu lựa cá của anh là tôi đoán ra ngay. Lựa gì mà lật qua, lật lại con cá cả chục lần, rồi vạch mang, sờ mắt, kiểm tra vảy, rờ đuôi, bóp bụng... kén cá chọn như thế thì ai mà ưng cho !