PDA

View Full Version : Vua Và Thái GiámJL
01-23-2008, 09:46 PM
Một hôm Vua và Thái giám buồn quá không biết làm gì cho vui, buồn buồn vua hỏi thái giám:
- Giường vua nằm ngủ gọi là gì mậy?
- Dạ bẩm Hoàng thượng, gọi là Long sàn ạ. Thái giám nhanh nhẩu trả lời.
- Vậy áo tao mặc gọi là gì?
- Dạ, Long bào ạ

Vua trầm ngâm 1 hồi, ra vẻ chán chường vì cái gì thằng thái giám cũng biết.

- Vậy trẫm hỏi khanh, vua đi nhảy disco gọi là gì?
- dạ, là Long Mắc ạ (lắc mông)
- hahaha, thằng này khá. vậy vua đi nhảy về nhà cổng nhà bị khóa thì vua phải làm sao?
- dạ, thì phải Long Kẻo chứ sao ạ (leo cổng)
- hahaha chí phải chí phải, Vua khoái trá. Nhưng lỡ tao Long Kẻo mà mụ vợ cầm chổi chà đứng chần dzần trước cửa thì phải làm sao?
- dạ , thì mình phải Long Mui thôi (lui mông cho vợ quất đít)
- uh, cũng hơi căng nhưng cha nào ở hoàn cảnh đó cũng phải vậy thôi. Vậy khi đó vợ giận, lúc vô ngủ mình phải làm sao cho vợ vui mà hết giận mình vậy mậy?
- dạ, thần nghĩ chỉ có một cách là Long Nồi thôi à
- Long Nồi là cái gì?
- dạ, là mình "lôi nòng" của mình ra là OK ngay.
- hahaha, quá đúng. Vua vỗ đùi "đét" một cái. thế Long Nồi ra rồi thì làm gì nữa?
- Long Nồi ra rồi thì mình Long Nền (lên nòng), tiếp đến là mình Long Mắc mạnh lên (lắc mông), bảo đảm bà nào cũng la oh yes, oh yes hết thôi.
- xong rồi sao nữa
- xong rồi thì mình Long nùi (lui nòng) thôi, chờ bà xã phán xét "tình hình"
- lỡ bả không sướng, không hết giận thì sao mậy? Vua lo lắng hỏi
- dạ..., chắc phải Long Vưu quá (lưu vong), tức bị đuổi ra khỏi nhà.
- vậy thì khổ cho ta quá, ăn ở sướng quen rồi biết làm sao sinh sống
- dạ, vậy Bệ hạ chỉ còn nước là Long Đạo (lao động) thôi.