PDA

View Full Version : Câu chuyện toàn chữ C.JL
01-24-2008, 03:50 AM
Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con cua canh chừng chụp con cá. Chợt con còng chụp con cá của cua.
-Cua cự : con cá của cua.
-Còng cãi : con cá của còng.
Cua còng cứ cãi cọ : của cua - của còng, của cua - của còng ...
Cạnh có con công, con cò cũng cùng coi chúng cãi cọ.
-Cò : con cá của còng , còng có công chụp.
-Công cự : con cá của cua , cua có công canh chừng .
Công cò cũng cãi cự : của cua - của còng, của cua - của còng ...
Chợt có con cọp, cọp cười: con cá của cọp. Cua chạy, còng chạy, con công con cò cũng cất cánh. Con Cọp chụp con cá !...........HẾT..........