PDA

View Full Version : 2 người tửng tửng đi xe đạpJL
03-11-2008, 06:21 PM
Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp, tới đoạn lên dốc cầu, người sau phân công :
Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sau đạp cho có thế.
Sau hơn 1 giờ hì hụt, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu. Người sau thở đứt quãng :
Ngồi ... ngồi ... ở ... ở ... ở đằng ... đằng ... sau ... nãy ... giờ ... đạp ... mệt ... mệt ... thấy... tía ...mới ... lên ... lên ...được! Thằng ngồi trước lập tức trả lời:
Tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn ....