PDA

View Full Version : Chờ Một GiâyHanParis
06-09-2008, 08:41 PM
Một người đến gặp Chúa & hỏi : "1000 năm là bao lâu?"
?ng trả lời :"đối với ta chỉ là 1 giây".
Người đàn ông hỏi típ "thế còn 1000 $ là bao nhiu ?"
Chúa lại trả lời "với ta, chỉ là 1 xu".
Người đàn ông lại hỏi " Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu ko ?".
Chúa mỉm cười:" chờ ta 1 giây