PDA

View Full Version : Tên NướcHanParis
06-09-2008, 09:09 PM
H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bât tử.

I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn.

L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - bạn cũng vậy.

F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao gio hêt.

C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection - Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương của bạn.

HPL
06-11-2008, 04:01 AM
Tên nước dịch ra nghe cũng hay đó hihi, thanks HP for sharing