PDA

View Full Version : Hoa Ở Việt NamRồng Nh
07-14-2008, 02:35 AM
Trong một cuộc hội thảo về hoa toàn thế giới, các nhà chuyên môn của Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Việt Nam đang thảo luận sôi nổi.

Nhật:


Nước tôi có hoa anh đào đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa anh đào đẹp như nước tôi.

Mỹ, Pháp:


(Pssss) Đáng để lót đít ngồi.

Việt Nam (gật gù):


Đúng đúng...

Pháp:


Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa hồng đẹp như nước tôi.

Nhật, Mỹ:


(Pssss) Đáng để lót đít ngồi.

Việt Nam (gật gù):


Đúng đúng...

Mỹ:


Nước tôi có hoa huệ đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa huệ đẹp như nước tôi.

Nhật, Pháp:


(Pssss) Đáng để lót đít ngồi.

Việt Nam (gật gù):


Đúng đúng...

Mỹ, Nhật, Pháp (nổi sùng quay sang Việt Nam):


Nước ông trồng được loài gì?

Việt Nam:


Hoa xương rồng... không thể ngồi...


ST

Jen
07-14-2008, 03:42 AM
thông minh :42: lâu lâu thí vn trả lời có lý gơ =))