PDA

View Full Version : Râu ĐẹpRồng Nh
07-14-2008, 02:39 AM
Một cụ già tâm sự với bạn:


Anh ấy nè, nhìn chùm râu của anh mà tôi mê. Nó đẹp và uy nga làm sao, làm cho anh hào hùng và mãnh lực thật. Tôi lấy làm ghan tị với chùm râu đẹp của anh. Anh có thể nói cho tôi biết sao anh có chùm râu đẹp vậy không.

Anh bạn trả lời:


Không dấu gì anh. Dạo trước tôi có lên núi gặp một ông tiên râu tóc bạn phơ. Bộ râu của ông chấm đất. Nhìn rất là oai hùng. Tôi xin ổng cho tôi có được bộ râu cỡ nữa là tôi mừng. Và bây giờ anh cũng thấy râu tôi được như vầy là nhờ ông tiên đó.

Một năm sau...

Cụ già gặp lại anh bạn

Anh bạn:


?i cha. Râu của anh bi giờ thiệt là tuyệt vời. Đẹp và óng ánh mịnh màng gấp trăm lần của tôi luôn rồi. Anh xin của ông thần nào vậy.

Cụ già thiểu nảo:


Thì nghe lời anh tôi củng lên núi kiếm thần. Nhưng xui cho tôi có được bộ râu đẹp nhưng phải một giá rất đắt. Tháng nào tôi củng chảy máu cam cả.

Anh bạn ngạc nhiên:


Ủa tại sao kỳ vậy? ?ng thần nào cho anh bộ râu tuyệt đẹp như vậy và tại sao lại chảy máu cam.

Cụ già:


?ng thần mẹ nào. Tôi đi kiếm mấy tháng chả thấy ông nào. Xin đại bà tiên kia. Bả không biết lấy đâu ra râu mà cứ tới tháng là tôi bị chảy máu cam vậy.

Anh bạn:


Oh my God!

ST