PDA

View Full Version : Thời Đại InternetRồng Nh
07-14-2008, 02:43 AM
Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện:


"Xin Thượng đế ban phước lành cho con"

Và bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng:


Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên tâm, cứ để địa chỉ lại, Ngài sẽ "mail" cho con lời ban phước.ST

Jen
07-14-2008, 03:22 AM
dzị cũng đc seo kưng? cí nì thuộc dzô dzuyên rầu é :105: