PDA

View Full Version : Xưa & naysaothangnam
07-29-2008, 10:51 PM
XƯA:Người xưa để râu ,tóc dài ,để chứng tỏ sự đạo mạo ,đứng đắn
Nay: Người nay để râu ,tóc dài ,chứng tỏ mình thuộc giới...bụi, nghệ sĩ lớn

XƯA:Cảnh gia đình hạnh phúc ,bên anh đọc sách ,bên nàng quay tơ
Nay:Chàng vô mạng lước web ,nàng coi phim hàn quốc

XƯA:Người xưa uống rượu ,ngắm trăng ,ngắm hoa,ngắm núi và làm thơ
Nay: Người nay gì cũng uống, gì cũng ngắm và ai cũng làm thơ được

XƯA:Người xưa chỉ trăng ,trao quạt ,trao khăn ,trao kim thoa để hẹn ước với nhau
Nay:Người ta chỉ cần trao nhau nick-name rùi dô mạng chat xã láng, xa cách nào cũng cần webcam là đũ

ST