PDA

View Full Version : Truyện kiềusaothangnam
07-29-2008, 11:17 PM
Thúy kiều bị...hô răng:
"....hỡ môi ra cũng thẹn thùng",

Thúy kiều là một "tay đua xuất chúng"
"Đùng đùng gió giục ,mây vần
Một xe trong cõi hồng trần như bay.."

Thúy kiều từng ở nhật
"Từ ngày muôn dặm phù tang "

Từ hãi bị đột biến gène
"Vai năm tấc rộng ,vai mười thước cao",

Thời cụ Nguyễn du đã có chơi bi -da
"Thấp cơ..thua trí đàn bà"

Cả khoan beton cũng xuất hiện thời này
"Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đỗ mưa"

ST

ANH-HAI
07-29-2008, 11:39 PM
còn là một tay cờ bạc liều lĩnh nưã đó STN , khi Kiều nhập sòng thì :
"Một liều ba bãy cũng liều ,
Ví như con trẻ chơi diều đứt giây "
gom hết đặt một ván thui à , ghê chưa?
hihihi

HanParis
07-30-2008, 11:34 AM
Thúy kiều bị...hô răng:
"....hỡ môi ra cũng thẹn thùng",

Thúy kiều là một "tay đua xuất chúng"
"Đùng đùng gió giục ,mây vần
Một xe trong cõi hồng trần như bay.."

Thúy kiều từng ở nhật
"Từ ngày muôn dặm phù tang "

Từ hãi bị đột biến gène
"Vai năm tấc rộng ,vai mười thước cao",

Thời cụ Nguyễn du đã có chơi bi -da
"Thấp cơ..thua trí đàn bà"

Cả khoan beton cũng xuất hiện thời này
"Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đỗ mưa"

ST

Cám ơn ?t đã ST khối Kiều đó nhưng mà hình như ?t còn thiếu Chảnh Kiều Lơ ý

Chảnh Kiều Lơ :
Đừng Dại Mà Chạy Dô Đây
Tàn Đời Cái Một Có Hay Chăng Nàng? :)) :)) :))

cauba3
02-07-2009, 02:45 PM
--------------------

cauba3
02-07-2009, 02:53 PM
-------------------

cauba3
02-07-2009, 02:57 PM
----------------------

cauba3
02-07-2009, 03:12 PM
-------------

cauba3
02-07-2009, 03:17 PM
------------

cauba3
02-07-2009, 03:19 PM
---------------

cauba3
02-07-2009, 03:33 PM
---------------

cauba3
02-07-2009, 03:35 PM
-------------

cauba3
02-07-2009, 03:40 PM
-------------

cauba3
02-07-2009, 03:42 PM
-°-°-°-°-°-°-°-

cauba3
02-07-2009, 03:45 PM
-----------------

cauba3
02-07-2009, 03:48 PM
----------------