PDA

View Full Version : Hôn nhânsaothangnam
07-30-2008, 06:22 PM
Mới lấy nhau : thơ
Lấy nhau 2 năm : truyện ngắn
Lấy nhau 4 năm : truyện dài
Sống chung 6 năm : hài kịch
Sống chung 8 năm : bi kịch
Kết hôn 10 năm trở lên : kịch câm
ST :d

HanParis
08-02-2008, 09:15 PM
Hàn mới lấy links Mega mà links die thì cũng là bi kịch đó ?t :d

Jen
08-06-2008, 11:58 PM
dzị còn mớ iu nhau thì seo hỡ út? :d chưa lấy nhau mà nghe út núi cí ngán luôn :42:coai bộ để....dzoạ hén khõi lấy nhau =))

HanParis
10-17-2008, 09:31 PM
Một ngạn ngữ Pháp từng bảo là Hãy Cưới Nhau Nhanh để Cả Đời Phải Hối Hận á Jen :)) Và trong tiếng Việt mình cũng có câu 'Thà Lấy Ngừ Iu Mình Hơn Ngừ Mình Iu'. Wai? Bởi dì Iu Là Hy Sinh thì phải :))

khanh_van
10-20-2008, 01:39 AM
KV nghe mí bạn thường nói dzị nà:

Tình chỉ đẹp khi tình giang giở
Cưới nhau dzề.... nham nhở lắm người ơi...

Hihihihihi...

Jen
10-20-2008, 06:24 PM
KV nghe mí bạn thường nói dzị nà:

Tình chỉ đẹp khi tình giang giở
Cưới nhau dzề.... nham nhở lắm người ơi...

Hihihihihi...

cí nì nói đúng đo KV ơi....
Jen cũng từng nghe là dzoạ é :105:

khanh_van
10-21-2008, 02:28 AM
Nhưng mà ai củng thích "nham nhở hít á Jen..... hihihihihi..... con cá trong lờ đỏ lừ con méc.... con cá ngoài lờ ngúc ngoắc mún chun dzô.....

Jen
10-21-2008, 04:42 AM
wow đúng là KV....

khanh_van
10-21-2008, 05:03 AM
wow đúng là KV....

:3: cái nì là do KV thấy sao nói dzị thui á Jen.....

- đờn ông nói: lấy dzợ kể như tự kết án tù chung thân
- đờn bà nói: lấy chồng như gông đeo cổ

dzị mà cả đeo gông, lẩn tù chung thân cứ xãy ra dài dài..... =))

Jen
10-21-2008, 06:38 AM
kà kà kà thì ngừ đời thích đài đoạ mờ...seo mờ trách đc hén :))

dzoạ KV có bị ai đeo gông dzô cổ chưa? nếu chưa còn hũM mau mau :cuoichemieng:

iu thì khổ...hũm iu thì lỗ là Jen chịu lỗ chứ hũm sèm chịu khỗ :42: :)):cuoichemieng:

khanh_van
10-21-2008, 07:18 AM
kà kà kà thì ngừ đời thích đài đoạ mờ...seo mờ trách đc hén :))

dzoạ KV có bị ai đeo gông dzô cổ chưa? nếu chưa còn hũM mau mau :cuoichemieng:

iu thì khổ...hũm iu thì lỗ là Jen chịu lỗ chứ hũm sèm chịu khỗ :42: :)):cuoichemieng:

hum kia "đi câu" tưởng được con cá mập .... ai dè cá "lòng tong" á Jen.... dzị nin chưa mún đeo gông Jen... kakakaka.....

khổ, lỗ..... KV gieo đồng tiền sấp ngửa..... gieo goài cũng là khổ á Jen.....=))