PDA

View Full Version : Thành Ngữ Anh Việt Pháp Nhiều TậpHanParis
10-16-2008, 11:32 PM
Thành Ngữ Anh Việt Pháp Nhiều Tập


Dĩ nhiên mún ST thành ngữ Anh Việt mems TC sẽ đọc bài của thày MD ở dưới đây :


http://tinhcaukhongten.com/forum/showthread.php?t=876


Thế nhưng thày thiếu Lồng Tiếng Vẹt Mà Nì nên nhiều bạn hủm hiểu hít từ ngữ tiếng Việt :d Cho nên Hàn sẽ ghi thêm lời bình trong Topic này cho mọi ngừ học hỏi thim tiếng mẹ đẻ nhen? =))


001
As Nice As Pie
Bon Comme Le Pain
Ngon như bánh mì

Đối dí Hàn gà thì ngon nhất là Phở Gà 13 dù Bánh Mì Ba Lẹ ?t bán cũng hết xẩy đó =))

002
Like Father Like Son
Tel Père Tel Fils
Cha Nào Con Nấy

Cha chôm thì Con Cũng Chà á :d

003
A Friend In Need Is a Friend Indeed
C'est dans le besoin qu'on reconnait ses vrais amis
Khi Cần Tới Mới Biết Ai Là Bạn Thật Sự

Cần keys hay Softs gì thì Hàn bắt chước ?t réo Ốc ơi Thày Mục Đồng ? : Hiếp Mi! :))

004
Better Later Than Never
Mieux Vaux Tard Que Jamais
Chậm Còn Hơn Không

Nói dị chớ Links Mega mà ta chậm mờ hủm có ngừ Rì Ấp là kể như Never á! :d :))

005
Eat Drink And Be Merry
Bien Faire et Laisser Dire
Ăn Được Ngủ Được Là Anh Lang Thang

Sở trường của anh LT á =)) Mờ ngủ hủm được ngủ gục trong công ty là bị bà boss dủa te tua á! :d

HanParis
10-17-2008, 10:14 PM
Thành Ngữ Anh Việt Pháp Nhiều Tập

006
Tomorrow is another Day
Demain c'est un autre jour
Ngày Mai Trời Lại Sáng

Mai tớ mò râu mà mốt chưa cạo thì chắc còn có thể vuốt râu như trong phim bộ á :d

007
Beauty is Only Skin Deep
La Beauté n'est qu'une apparence
Chỉ Là Vẽ Đẹp Bề Ngoại

Phim Hay Soft ngon mà đau về tòn là Virus và Spy hum dạ? :d :d

008
All Road Leads to Roma
Tout Chemin conduit vers Rome
Đường Nào Cũng Trở Về thành Rome

Links nhạc phim nào Hàn cũng ginh dìa TC hít :))

009
There is no Place like Home
Rien ne vaut son chez soi
Ta Về Ta Tắm Áo Ta

Nhà mình thì thấy thoải mái nhất, mở vi tính vào TC mà hủm tốn tiền á :d

010
Many Hands make light works
De nombreuses mains rendent le travail léger
Nhiều Cánh Tay Ta Làm Nhanh Thui

Ốc cũng mong thế á, càng nhiều tay thì đủ người để xòe :)) Nói dị chớ nhiều người phụ ốc trên TC thì chàng hủm có hóc vừa thàn 'Chỉ Có Mình Tui' hén ốc? :d

HanParis
10-18-2008, 11:36 AM
Thành Ngữ Anh Việt Pháp Nhiều Tập

011
There Plenty More Fish in the Sea
Une de Perdue Dix de Trouvée
Thua Keo Này Ta Bày Keo Khác

Links bộ này đai ta tìm links bộ khác chỉ sợ hủm mò ra PW thui:d

012
A Rose by another name would smell as good
L'habit ne fait pas le moine
Hoa Thơm Tên Khác Cũng Thơm

Hoa Quỳnh ở nhà thày MD hay AH gì dù có gọi là 'Hoa Nở Dìa Đêm' thơm hít xẩy á :d :d

013
Home is where the heart is
Où se trouve le Coeur là se trouve la Maison
Chổ nào mình thương đó là nhà mình

Mems nào yêu mến TC thì phải xem đây như nhà mình hén? Hàn chỉ hủm hiểu sao nơi mà Hàn hủm thích mà sao ta gọi là Nhà Thương dị :))

014
There is no Place like Home
Rien ne vaut son chez sois
Ta Về Ta Tắm Áo Ta

Nhà mình thì thấy thoải mái nhất, mở vi tính vào TC mà hủm tốn tiền á :d

015
Better the Devil you khnow than the Devil you dónt know
Mieux vaut in diable qu'on connait
Chẳng thà gặp con ma mình quen


Đường Dìa Đêm Nay Tối Thui
Mịt Mù Anh Hum Thấy Tui
Anh Đụng Tui Anh Nói Tui Đui :d
Chẳng thà gặp Nguyễn Ngọc Ngạn hơn Con Ma Nhà Họ Hứa hén ?t? :))

HanParis
10-20-2008, 11:41 PM
Thành Ngữ Anh Việt Pháp Nhiều Tập

016
There's no smoke without Fire
Il n'y a pas de fumée sans Feu
Không Có Lửa Sao Có Khói

Hỏng ấp hay chà sao post links TC đây?

017
Beggars Can't be Chosers
Faut se contenter ce qu'on veuille vous donner
Xè Tay Mà Chảnh Dị :d

Hình như dân mình hủm thích 'Của Ít Lòng Nhiều', cho tiền thấy ít họ hủm lấy mà còn chê Vịt Kiều Kẹo Kéo :)) :d

018
Time is Money
Le Temps c'est de l'argent
Thời Giờ Là Vàng Bạc

Hiểu theo nghĩa rộng là Ngồi gác TC cuối tháng lãnh lương công ty á =))

019
Knowledge is Power
Savoir c'est Pouvoir
Kiến Thức Là Quyền Lực

Páo Wờ Làm Ác Mìn TC? Dĩ nhiên Kiến này Thức đêm để rinh dìa cho mems nhiều phim nhạc hay chớ :d

020
Least said
Moins on dit Mieux cela vaut
Càng Ít Nói Càng Hay

Phim Nhạc online ít nói hay rè thì có tiếng kêu : ốc ơi, wai? wải thiệt :d