PDA

View Full Version : Lấy chồng theo ý ng. Mẹcauba3
02-07-2009, 05:46 PM
Lấy chồng theo ý ng. Mẹ

--------------------------------------------------------------------------------

Mẹ Dặn
Khi đi mẹ đã dặn rằng
Lấy chồng phãi tránh mấy thằng xì ke
Tìm người có cã nhà xe
Có tiền, có cữa, có nghề, nhiều lương..!
Đừng nhìn diện mạo mà thương
Đừng nghe tán tĩnh yêu thương tàm phào
Phãi tìm cho được anh nào
Học cao làm lớn ra vào thãnh thơi
Làm bà lớn sướng hơn thôi
Lấy thằng nghèo khó cã đời nầm than
Chọn người quyền qúy cao sang
Lụa là gấm vóc, bạc vàng đầy rương
Chồng nghèo lặn lội gió sương
Chân bùn, tay lắm tìm đường tránh xa
Chồng giàu nỡ mặt Mẹ, Cha
Lấy thằng nghèo đói rồi ra ăn mày!
Con ơi phãi nhớ câu này
"Lấy vợ tìm đứa khôn ngoan
Lấy chồng xem ví, xem đàng quan gia"
Đễ theo kịp với người ta
Cố tìm triệu phú cã nhà vui lây ...