PDA

View Full Version : màu Tinh Yêucauba3
02-07-2009, 05:58 PM
Tình yêu màu gì?

Chàng:
Đố em tình yêu màu gì?
Nàng:
Em nghe người ta nói tình yêu màu xanh có khi lại màu đen. Đúng không?
Chàng:
Không chính xác. Tình yêu có ba màu: màu nho, màu lam và màu pha lê.
Nàng:
Tại sao?
Chàng:
Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là ?mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là ? làm mau và khi đến cỏi thiên thai rồi thì là màu pha lê tức phê?la
(không phải phê rên đâu nha!)
Nàng:
Ý mèn đét ui!