PDA

View Full Version : Heocauba3
05-01-2009, 10:28 AM
Ngày xưa có 3 con heo : heo A tên là Ai - heo B tên là Ở đâu - heo C tên là Cái gì - bố của 3 con heo tên là Trời Ơi - ông của 3 con heo tên là Tại Sao
Có một hôm, heo A và B đứng trước cửa, heo C ở trên gác. Một con sói phát hiện và muốn ăn thit chúng, thế là chạy vào trước mặt heo A
Sói: Mày là Ai?
Heo A: uh
Sói: Cái gì?
Heo A: Cái Gì ở trên gác
Sói: tao hỏi mày tên là gì?
Heo A: tôi là Ai!
>>>>>>Sói bó tay quay sang hỏi Heo B
Sói: Mày là Ai?
Heo B: tôi không phải là Ai, nó là Ai(chi sang heo A)
Sói: Mày quen nó?
Heo B: uh
Sói: nó là Ai?
Heo B: đúng thế
Sói: Cái gì?
Heo B: Cái gì ở trên gác
Sói: Ở đâu?
Heo B: Ở đâu là tôi
Sói: Ai???
Heo B: nó là Ai !! (lại chỉ sang heo A)
Sói: sao tao biết đc.
Heo B: ?ng tìm Ai à?
Sói: Cái gì?
Heo B: Cái gì ở trên gác
Sói: Ở đâu???
Heo B: là tôi
Sói: Ai?????
Heo B: tôi không phải là Ai, nó là Ai !!!!!!!! (tiếp tục chỉ sang sang heo A)
Sói: Trời ơi !!!!!!
Heo A+B: Trời ơi là ba chúng tôi!
Sói: Cái gì là ba chúng mày????
Heo B: không phải.
Sói chịu hết nổi, bèn quát lớn: Tại sao??????
Heo A+B: ông quen ông nội chúng tôi a?
Sói: Cái gì?
Heo A: Cái gì ở trên gác, Tại sao là ông nội tôi
Sói: Tại sao!?
Heo A: đúng rồi
Sói: Cái gì???
Heo A: không, Cái gì ở trên gác.
Sói: Ai???
Heo A: tôi là Ai.
Sói: mày là Ai?
Heo A: uh, tôi là Ai.
Sói: Cái gì ????????
Heo A+B: Cái gì nó ở trên gác !!!!!!!!!!!
Sói: Cái gì là Cái gì ???????
Heo A+B: Nó không là nó thì nó là thằng nào!
..........................Sói cắn lưỡi tự tử.....................................