PDA

View Full Version : Trường thọ và...túccauba3
05-01-2009, 12:26 PM
GIỮA TRƯỜNG THỌ V? TRƯỜNG T?C, CHỌN CÁI N?O?

Tin Luân Đôn - Cũng chuyện bên ?u châu, một thống kê mới nhất vừa được phổ biến vào ngày hôm nay làm cho nhiều người phải... gãi đầu. Đó là chuyện giữa... trường thọ sống lâu trăm tuổi, và trường túc bất chi lao không biết mỏi mệt trong chuyện tứng từng tưng, thì người dân nước Anh sẽ chọn cái nào?
Thống kê của cơ quan Mori thực hiện đặt câu hỏi là: Liệu nếu có phải nhịn chuyện... tứng từng tưng, để được sống lâu trăm tuổi, thì quý vị có nhịn hay không? Những người trả lời thống kê này trong đó giới phụ nữ cho biết 48% các bà sẵn sàng... nhịn, không có tưng tửng gì hết, để được trường thọ và sống lâu cùng con cháu. Thế nhưng giới mày râu thì... khó quá, chắc là không được đâu. Chỉ có 31% các anh chàng sẵn sàng nhịn... chuyện ấy, còn 69% thì nói rằng no no no, cái gì thì còn nhịn được, còn chuyện ấy mà nhịn thì chắc có nước mà... chết chắc.

Giám đốc của cơ quan Mori là ông Andrew Vallance Owen, bản thân của ông cũng là một bác sĩ, nói rằng trong đầu người đàn ông, chuyện sex còn quan trọng hơn cả chuyện... sống lâu trăm tuổi. Thà có... sex để rồi... chết sớm, còn hơn là sống lâu mà nhất định chẳng được... sơ múi gì. ?ng này cho biết từ ngàn xưa, con người đã tìm kiếm những phương cách để được trường thọ. Các ông vua Trung Hoa trước đây lúc nào cũng đi tìm những phương thuốc cải lão hoàn đồng, nhưng khi nói đến chuyện... nhịn tứng từng tưng để mà được sống lâu, thì cả vua lẫn quan cũng chỉ có... lắc đầu. Chỉ có mỗi một giới duy nhất sẵn sàng nhịn sex để sống lâu, đó là giới... thái giám, mà tiêu biểu là... Trần công công, vừa mới được thả từ nhà tù Ấn Độ về và anh cho biết anh sẵn sàng nhịn... tứng từng tưng, để được bách niên giai lão, chẳng phải là tốt lành gì, vì thái giám đã bị... cắt mất tiêu rồi thì còn làm gì được nữa mà tứng với tưng...