PDA

View Full Version : New Clubbin???Jen
05-15-2009, 03:02 AM
thấy út dzí LT coai bộ dzễ đoán dza mí câu vần theo thơ hén :cuoichemeing: đi siêu tầm dzìa cho 2 ngừ nè:105:

1/ Mình tròn trùng trục
Mồm ngậm bánh xèo
Lại thích trèo cao,giúp người gánh nặng?

2/ Ở trên đặt lễ cầu phong
Ở dưới lập trận hỏa công đánh vào
Hai bên đánh lẫn lộn nhào
Để cho Táo Tháo đâm đầu xuống ao?

3/ Đầu bằng cái thúng,bụng bằng cái nhà
Ngày đi gần xa,tối về đậu bãi?

4/ Trên tùm lum,dưới cũng tùm lum
Con chuột chạy ra,hai nhà dí đập?

5/ Mình tròn tính lại quanh co
Chờ chàng nho sĩ,mới cho mó vào
Với anh em hát ngêu ngao
Anh không nghe được,huyết trào tường phân?

6/ Vừa bằng hạt thóc,mà bọc dạ quang
Ở khắp xóm làng,đâu đâu cũng có?

7/ Hai thằng có tội thì không
Hai anh không tội mang gông cho hai thằng
Hai anh nhủng nhẳng nhùng nhằng
Tội thì không phải,lại đeo thừng trên tai?

8/ Mình tròn vành vạnh mà lạnh như đồng
Con gái mới về nhà chồng
Được 4 chữ niêm phong ngồi trong cửa sổ?

9/ Có đầu mà chẳng có đuôi
Con đẻ thì ít mà con nuôi thì nhiều?

10/ Khom khom như cái bàn tay
Mồm thì mồm dọc,ngậm ngay hột hồng
Hai bên có hai hàng lông
Ở giữa hột hồng đỏ lóet đỏ loe? (hint: con gì? )

11)Song song hai chiếc thuyền tình,
Đầu rồng đuôi phụng đóng đinh hai hàng.
Một chiếc em chở năm nàng,
Hai chiếc em chở mười nàng ra đi.
Trách người quân tử lỗi nghì.
Ăn trên ngồi trốc chẳng nghĩ gì đến em. ?

12)Cong cong như cái bắp cày
Ban đêm thì có ban ngày thì không
Chính giữa thì có cái bông
Lấy tay đâu cái, cái mồng đỏ hoe ?

13).Nói ra chúng bạn đừng cười
Cái vòi mọc ở đằng đuôi thật kỳ
Kéo lên ấn xuống làm gì
Hít vào rồi lại xịt xì thở ra ?

14)Trăm đàng, ngàn ngõ, muôn dân
Kẻ có áo ở lại
Người ở trần ra đi ?

15)Sinh ra là tám tuổi tròn
Cay chua mặn ngọt đủ mùi ngon?

16)Như chuột hai răng
Cắm sâu ngập lút
Răng này mà sứt
Đời lắm dở dang?

17)Cái gì không cánh mà bay
Không chân cứ chạy,không tay cứ bò
Làng trên xã dưới nơi nào
Tỉnh này xứ nọ,cùng mò tới nơi ?

18)Lưng cong miệng há răng rồng
Đứng đầu thiên hạ chiếm nhất công
Cứu quân đen nhiều khi bối rối
Giả ơn chàng trăm mối gỡ ra ?

19). Tứ bề thành lũy rất cao
Giặc đánh ào ào vẫn ngủ trong cung?

20). Con gì mở miệng khóc tu,
Ăn chay mãn kiếp cũng tu không thành? (hint: con gì? )


Là Gì??? từ từ mà đón hen :cuoichemieng:

Lang Thang
05-15-2009, 06:21 AM
Trùi ui càng ngày càng khó, giờ còn chơi thơ nữa, 1 cái list dài 20 câu:)) nhưng thôi kệ giải thử hen 13:d để coi LT nghĩ giải được câu nào không :d


20). Con gì mở miệng khóc tu,
Ăn chay mãn kiếp cũng tu không thành? (hint: con gì? )

Cái này hơi dễ tí, đôi lúc nói giỡn khi ai nói "đi tu rồi" thì sẽ có người chọc nói "tu gì, tu hú huh" thì chắc là con tu hú rồi :))


7/ Hai thằng có tội thì không
Hai anh không tội mang gông cho hai thằng
Hai anh nhủng nhẳng nhùng nhằng
Tội thì không phải,lại đeo thừng trên tai?

Trong câu này có hint câu "đeo thừng trên tai, mang gông cho hai thằng" thì là cặp kiếng hahaha.


6/ Vừa bằng hạt thóc,mà bọc dạ quang
Ở khắp xóm làng,đâu đâu cũng có?

cái gì nhỏ hay con gì nhỏ muh có bọc dạ quang, khắp làng đâu cũng có dzậy chắc là con gì, con gì muh nhỏ rồi có dạ quang chắc là con đom đóm yup answer là con đom đóm :))


11)Song song hai chiếc thuyền tình,
Đầu rồng đuôi phụng đóng đinh hai hàng.
Một chiếc em chở năm nàng,
Hai chiếc em chở mười nàng ra đi.
Trách người quân tử lỗi nghì.
Ăn trên ngồi trốc chẳng nghĩ gì đến em. ?

Hồi nhỏ lúc còn bên VN hay nghe mấy người lớn kêu đôi guốc là "2 chiếc thuyền" :d đôi guốc đóng đinh hai hàng, 1 chiếc thì chở 5 ngón chân, 2 chiếc thì 10 ngón dzậy còn không phải "đôi guốc" thì là gì nữa huh 13 :))


13).Nói ra chúng bạn đừng cười
Cái vòi mọc ở đằng đuôi thật kỳ
Kéo lên ấn xuống làm gì
Hít vào rồi lại xịt xì thở ra ?

Còn câu này, cái gì muh kéo lên ấn xuống rồi hít vào xịt ra làm LT liên tưởng tới cái bơm xe đạp, cái vòi bơm cắm ở dưới đuôi cái ống bơm nữa dzậy không phải là cái bơm xe đạp thì là gì nữa hahaha.

Tối nay tới đây, giờ tự nhiên thấy đói bụng :)) Hy vọng sáng mai út, mọi người vào giải giúp không thôi thì chất xám mất thêm một mớ :d

Jen
05-15-2009, 03:16 PM
giỏi dzữ ta :cuoichemieng: 5/5 :dance2: có tương lai có tương lai ghê :cuoichemieng:

Lang Thang
05-16-2009, 06:13 AM
Tiếp vài câu nữa, ráng kiếm đủ 1 bịch kẹo của 13:d


17)Cái gì không cánh mà bay
Không chân cứ chạy,không tay cứ bò
Làng trên xã dưới nơi nào
Tỉnh này xứ nọ,cùng mò tới nơi ?

Đọc câu này làm LT nhớ tới cái câu hay nghe người ta nói là "lời đồn không cánh muh bay" đúng phải "lời đồn" không :))


15)Sinh ra là tám tuổi tròn
Cay chua mặn ngọt đủ mùi ngon?

Đủ mùi ngon, LT nghĩ có thể là con người nhưng muh còn "sinh ra là tám tuổi" con người đâu sinh ra muh kêu tám tuổi rồi, dzậy thì có thể là đồ vật, đồ vật gì ta, thì ra ở đây là chơi chữ "tám = bát (Chinese)" :)) cho nên lời giải đáp là "cái bát ăn cơm" chứ đủ mùi hahaha.


3/ Đầu bằng cái thúng,bụng bằng cái nhà
Ngày đi gần xa,tối về đậu bãi?

LT suy nghĩ có thể là đôi chân nhưng đôi chân thì đầu không bằng cái thúng bụng bằng cái nhà, xe hơi thì có thể, và nghĩ coi còn gì nữa cái thuyền cũng có thể :d nhưng hình như là giống cái thuyền hơn vì có thể ở trên thuyền, nên LT chọn cái thuyền hahaha.


2/ Ở trên đặt lễ cầu phong
Ở dưới lập trận hỏa công đánh vào
Hai bên đánh lẫn lộn nhào
Để cho Táo Tháo đâm đầu xuống ao?

Ở hai câu đầu thì LT nghĩ là ý tả cái bếp lò, tiếp theo hai câu sau gì muh đánh lộn nhào không lẽ cái bếp đang chiên hay xào đồ ăn nhưng nó lại không hợp với câu cuối sao lại đâm đầu nữa, để coi ngoài xào đồ ăn thì làm gì nữa ta. Sau một thời gian suy nghĩ thì mới nhớ ra a ha là cái “lò rèn” :)).


Từ từ giải tiếp hen 13 giờ thì LT "fanh cao":))

Jen
05-16-2009, 02:51 PM
cí câu 17. coai như cũng khá..tại nghĩ lời nói = lời đồn nên okie :dance2: woww giỏi dzữ ta? :dance2: wow giải cũng giỏi wa' xá ta ơi.....có tương lai :cuoichemieng:

okie để kiểm soát lại coai còn lại bao nhiêu câu chưa mò dza :cuoichemieng:

còn lại : 1, 4, 5 , 8, 9,10, 12, 14, 16, 18, and 19????? từ từ hen :cuoichemieng:

saothangnam
05-17-2009, 12:14 AM
5/ Mình tròn tính lại quanh co
Chờ chàng nho sĩ,mới cho mó vào
Với anh em hát ngêu ngao
Anh không nghe được,huyết trào tường phân?
Cây bút lông

....Hết =))

Jen
05-17-2009, 01:26 AM
5/ Mình tròn tính lại quanh co
Chờ chàng nho sĩ,mới cho mó vào
Với anh em hát ngêu ngao
Anh không nghe được,huyết trào tường phân?
Cây bút lông

....Hết =))

sai :cuoichemieng: gần đúng :d...đúng đc cây bút :hahaha:

Lang Thang
05-17-2009, 06:06 AM
?t đoán câu số 5 là cây bút lông, 13 nói không đúng nhưng cũng gần gần đúng dzậy thì LT nghĩ đó là "cây viết mực" dzì câu cuối của câu đố có câu "huyết trào tường phân" giống giống nghĩa nói mực bơm ra ngoài :))


1/ Mình tròn trùng trục
Mồm ngậm bánh xèo
Lại thích trèo cao,giúp người gánh nặng?

LT lúc đầu nghĩ cái này giống cái xe cần cẩu, hay ở trên cao cẩu những đồ nặng nhưng xe cần cẩu thì không có mình tròn, dzậy còn cái gì muh có thể kéo đồ lên cao muh mình tròn ngoài cái "ròng rọc" :))


8/ Mình tròn vành vạnh mà lạnh như đồng
Con gái mới về nhà chồng
Được 4 chữ niêm phong ngồi trong cửa sổ?

Cái này thì nhờ tới lúc nãy ngồi coi lại bộ phim tàu "trò chơi lừa bịp" :)) trong phim nói tới cái vụ đúc tiền cho vua, chiếu đồng xu hồi đó hay có cái lỗ và thường có 4 cái chữ muh nó cũng tròn hahaha mới phát hiện ra thì ra là "đồng tiền xu" :))


18)Lưng cong miệng há răng rồng
Đứng đầu thiên hạ chiếm nhất công
Cứu quân đen nhiều khi bối rối
Giả ơn chàng trăm mối gỡ ra ?

Trăm mối gỡ ra thì nghĩ tới cái gì đó bị rối muh màu đen, đối chiếu với 2 câu đầu cái gì cong muh có răng, giúp gỡ rối cái gì màu đen...gãi gãi đầu suy nghĩ thấy đầu mình rối, rồi thì mới nhận ra là cái đó, đó đó là..."cái lược", đúng không 13 hahaha.


12)Cong cong như cái bắp cày
Ban đêm thì có ban ngày thì không
Chính giữa thì có cái bông
Lấy tay đâu cái, cái mồng đỏ hoe ?

Đọc câu 2 thì nghĩ tới bóng đèn, 2 câu sau thì cũng thấy giống cái đèn tròn nhưng nó lại không cong như cái bắp cày không giống cho lém :d Nghĩ coi ngoài đèn điện, đèn tròn đủ thứ đèn còn đèn gì nữa mới nhớ tới hồi xưa bên VN dường như nhà nào cũng có, có, có cái "đèn dầu" :)) rite 13 :d

Trần Nguyễn
05-17-2009, 10:50 AM
Cho TN vò đầu bứt tóc với ACE hén!

1/ Mình tròn trùng trục
Mồm ngậm bánh xèo
Lại thích trèo cao,giúp người gánh nặng?

Cớ chi lo lắng
Ròng rọc đấy mà
Lên xuống tài ba
Giúp người gánh nặng

2/ Ở trên đặt lễ cầu phong
Ở dưới lập trận hỏa công đánh vào
Hai bên đánh lẫn lộn nhào
Để cho Táo Tháo đâm đầu xuống ao?

Đe rèn có đúng không nào
Giơ cao búa nện toé sao trên trời

3/ Đầu bằng cái thúng,bụng bằng cái nhà
Ngày đi gần xa,tối về đậu bãi?

Xuôi chèo mát mái
Thuyền dọc đò ngang
Chở khách chở hàng
Tối về neo bến


6/ Vừa bằng hạt thóc,mà bọc dạ quang
Ở khắp xóm làng,đâu đâu cũng có?

Như sao sáng toả
Đom đóm làm đèn
Giúp đỗ trạng nguyên
Đỉnh Chi họ Mạc

saothangnam
05-17-2009, 12:57 PM
10/ Khom khom như cái bàn tay
Mồm thì mồm dọc,ngậm ngay hột hồng
Hai bên có hai hàng lông
Ở giữa hột hồng đỏ lóet đỏ loe? (hint: con gì? )
:cuoichemieng:
( STN đoán đại là con sò á ,nhưng chắc hong đúng gòi)

14)Trăm đàng, ngàn ngõ, muôn dân
Kẻ có áo ở lại
Người ở trần ra đi ?
Tổ ong

16)Như chuột hai răng
Cắm sâu ngập lút
Răng này mà sứt
Đời lắm dở dang?
Răng long , ( tóc bạc)

19). Tứ bề thành lũy rất cao
Giặc đánh ào ào vẫn ngủ trong cung?
long sàng của dua

Jen
05-18-2009, 09:16 PM
10/ Khom khom như cái bàn tay
Mồm thì mồm dọc,ngậm ngay hột hồng
Hai bên có hai hàng lông
Ở giữa hột hồng đỏ lóet đỏ loe? (hint: con gì? )
:cuoichemieng:
( STN đoán đại là con sò á ,nhưng chắc hong đúng gòi) ( đón đúng đc con sò nhưng mà thiếu chưa 9 xác :cuoichemieng: )

14)Trăm đàng, ngàn ngõ, muôn dân
Kẻ có áo ở lại
Người ở trần ra đi ?
Tổ ong ( sai rầu út ui :105: )

16)Như chuột hai răng
Cắm sâu ngập lút
Răng này mà sứt
Đời lắm dở dang?
Răng long , ( tóc bạc) ( sai luôn )

19). Tứ bề thành lũy rất cao
Giặc đánh ào ào vẫn ngủ trong cung?
long sàng của dua ( sai again :42: )

:-? coai bộ út túi ni phải gác chưng lên tráng suy nghĩ tiếp rầu :42:


Cho TN vò đầu bứt tóc với ACE hén!

1/ Mình tròn trùng trục
Mồm ngậm bánh xèo
Lại thích trèo cao,giúp người gánh nặng?

Cớ chi lo lắng
Ròng rọc đấy mà
Lên xuống tài ba
Giúp người gánh nặng

2/ Ở trên đặt lễ cầu phong
Ở dưới lập trận hỏa công đánh vào
Hai bên đánh lẫn lộn nhào
Để cho Táo Tháo đâm đầu xuống ao?

Đe rèn có đúng không nào
Giơ cao búa nện toé sao trên trời

3/ Đầu bằng cái thúng,bụng bằng cái nhà
Ngày đi gần xa,tối về đậu bãi?

Xuôi chèo mát mái
Thuyền dọc đò ngang
Chở khách chở hàng
Tối về neo bến


6/ Vừa bằng hạt thóc,mà bọc dạ quang
Ở khắp xóm làng,đâu đâu cũng có?

Như sao sáng toả
Đom đóm làm đèn
Giúp đỗ trạng nguyên
Đỉnh Chi họ Mạc

quả nhiên nhà văn có khác hen :105: :dance2:

í mà cho Jen hỏi TN nhen...Đe Rèn = Lò Rèn đó phải hong??...tiếng của miền nèo dzoạ? khg rành lắm :42: nhưng 4 câu đối rất 9 xác :dance2: