PDA

View Full Version : Đoán hình !!!JL
03-14-2010, 06:37 PM
10 khuôn mặt
http://img651.imageshack.us/img651/1157/image001hd.jpg

Khuôn mặt 1 người
http://img535.imageshack.us/img535/7941/image002fv.jpg

Đứa bé nằm trong bụng mẹ
http://img63.imageshack.us/img63/78/image003hv.jpg

JL
03-14-2010, 06:37 PM
2 người hôn nhau
http://img706.imageshack.us/img706/6527/image004ds.jpg

3 người đàn bà
http://img341.imageshack.us/img341/8656/image005y.jpg