Xe máy không phản đối nếu bạn mua những tờ tạp chí có in hình ảnh các loại xe máy ở những góc nhìn hết sức khác nhau. Ngoài ra:


- Xe máy không õng ẹo làm bạn... mềm như bún.
- Xe máy có thể cho bạn bè mượn thoải mái.
- Xe máy không quan tâm về chuyện trước khi có nó, bạn đã có bao nhiêu chiếc xe máy rồi.
- Xe máy không cần để ý bạn có liếc ngang, liếc dọc với các xe máy khác hay không.
- Xe máy bao giờ cũng đến nơi cần phải đến cùng một lúc với bạn, bạn không phải chờ.
- Xe máy không bao giờ ngồi lê la đến sốt ruột với các xe máy khác.
- Xe máy không cần biết vì ta có la cà ở đâu đó mà đến muộn hay không.
- Xe máy xuống mã, ta có thể sơn lại hoặc thay những bộ phận đã cũ mòn. Thậm chí thay ?nguyên con?.
- Xe máy của ta được ai đó vuốt ve, ta không ghen mà lại rất thích thú.
- Xe máy không bao giờ nói: "Anh ơi, anh sắp có xe máy con".


st