Thơ Lida và Lida diễn ngâm
[FLASH]http://music.forvn.com/play/?id=449905&displayheight=240&.swf[/FLASH]