Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  951

  Chinh Phụ Ngâm

  Tác Giả Và Tác Phẩm  Tác Giả

  Chinh Phụ Ngâm nguyên văn chữ Hán do Đặng Trần Côn sáng tác. Sau đó bà Đoàn Thị Điểm đem diễn Nôm điệu song thất lục bát.

  Đặng Trần Côn: Người làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. ?ng sinh đời Lê Dụ Tông, trong buổi Trịnh Côn xưng chúa, cầm quyền. Vào đầu niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786) đời Hậu Lê, gặp buổi binh cách, lính thú đi chinh chiến nhiều nơi, gây nên bao cảnh gia đình ly biệt, Đặng Trần Côn cảm xúc làm bài Chinh Phụ Ngâm, theo thể thơ xưa, âm điệu thanh tao và lâm ly thể hiện nỗi lòng người chinh phụ nơi chốn cô phòng.

  Bà Đoàn Thị Điểm: Người làng Hiếu Phạm, huyện Văn Giàng, tỉnh Bắc Ninh, em gái ông Giám sinh Đoàn Luân. Bà rất thông minh, năm lên sáu tuổi đã làu thông Tứ Thư Ngũ Kinh. Bà có soạn tập Tục Truyền Kỳ và diễn Nôm bài Chinh Phụ Ngâm này.

  Tác Phẩm


  Chinh Phụ Ngâm là một thể cách giáo huấn, lấy chinh phụ làm phần khách quan, lấy giáo huấn làm phần chủ quan để dạy kẻ mày râu khăn yếm, lấy nghĩa tu nhân xử thế cho xứng với phận sự làm người.

  Trước hết dạy người ỡ đời có sinh phải có tử. Cái chết ai cũng phải có, nhưng chết hoặc nặng tày non cũng có khi nhẹ tựa lông hồng, mà đã là đấng nam nhi thì thường giữ chí "tang bồng hồ thỉ". Lại dạy kẻ nữ nhi khi đã thành gia thất phải lo nội trợ tề gia, khi chồng đi chinh chiến, ở nhà phải lo nuôi già dạy trẻ, hiếu nghĩa trọn phần. Lời giáo huấn phận sự làm trai làm gái đều có ý nghĩa chính đáng, lời lẽ ôn hòa.

  Tác giả mượn người chinh phụ để viết bài Chinh Phụ Ngâm, trong đó có hai ý tưởng: Một là cảm xúc nỗi chinh chiến và biệt ly đã diễn nên nhiều đau khổ và mong được hòa bình. Hai là phấn chí anh hùng, giục lòng quyết thắng, giữ dạ trung kiên, đem lòng hứa quốc.

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  951
  Thiên Địa Phong Trần  1. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
  Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
  Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
  Vì ai gây dựng cho nên nỗi này.

  5. Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt,
  Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.
  Chín tầng gươm báu trao tay,
  Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.
  Nước thanh bình ba trăm năm cũ.

  10. Áo nhung trao quan vũ từ đây.
  Sứ trời sớm giục đường mây,
  Phép công là trọng, niềm tây sá nào.
  Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn,
  Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa.

  15. Bóng cờ tiếng trống xa xa,
  Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.
  Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt,
  Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
  Thành liền mong tiến bệ rồng,

  20. Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời.
  Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,
  Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.
  Giã nhà đeo bức chiến bào,
  Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu.

 3. #3
  Senior Member
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  951
  Quyến Luyến Lúc Chia Tay  25. Ngoài đầu cầu nước trong như lọc,
  Đường bên cầu cỏ mọc còn non.
  Đưa chàng lòng dằng dặc buồn,
  Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.
  Nước có chảy mà phiền chẳng rửa,

  30. Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây.
  Nhủ rồi nhủ lại cầm tay,
  Bước đi một bước dây dây lại dừng.
  Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi,
  Dạ chàng xa tìm cõi Thiên San.

  35. Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,
  Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo.
  Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử,
  Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba.
  Áo chàng đỏ tựa ráng pha,

  40. Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.
  Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống,
  Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay.
  Hà Lương chia rẽ đường này,
  Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi.

  45. Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu,
  Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương.
  Quân đưa chàng ruổi lên đường,
  Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng.
  Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,

  50. Hàng cờ bay trong bóng phất phơ.
  Dấu chàng theo lớp mây đưa,
  Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.
  Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
  Thiếp thì về buồng cũ gối chăn.

  55. Đoái trông theo đã cách ngăn,
  Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh.
  Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
  Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
  Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,

  60. Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
  Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
  Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
  Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
  Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai.

 4. #4
  Senior Member
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  951
  Lo ?u Cho Người Đi Chinh Chiến  65.
  Chàng từ đi vào nơi gió cát,
  Đêm trăng này nghỉ mát phương nao.
  Xưa nay chiến địa dường bao,
  Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu.
  Hơi gió lạnh, người rầu mặt dạn,

  70. Dòng nước sâu, ngựa nản chân bon.
  ?m yên gối trống đã chồn,
  Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh.
  Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lại,
  Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua.

  75. Hình khe, thế núi gần xa,
  Dứt thôi lại nối, thấp đà lại cao.
  Sương đầu núi buổi chiều như giội,
  Nước lòng khe nẻo suối còn sâu.
  Thương người áo giáp bấy lâu,

  80. Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây.
  Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẽ,
  Mặt chinh phu ai vẽ cho nên.
  Tưởng chàng giong ruổi mấy niên,
  Chẳng nơi hãn hải thì miền Tiêu Quan.

  85. Đã trắc trở đòi ngàn xà hổ,
  Lại lạnh lùng những chỗ sương phong.
  Lên cao trông thức mây lồng, (*)
  Lòng nào là chẳng động lòng bi thương!
  Chàng từ sang Đông Nam khơi nẻo,

  90. Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu.
  Những người chinh chiến bấy lâu,
  Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây.

 5. #5
  Senior Member
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  951
  Phận Trai Rong Ruổi Chiến Trường  Nức hơi mạnh, ơn dày từ trước,
  Trải chốn nghèo, tuổi được bao nhiêu.

  95. Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo,
  Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò.
  Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
  Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi.
  Chinh phu tử sĩ mấy người,

  100. Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn.
  Dấu binh lửa, nước non như cũ,
  Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
  Phận trai già ruổi chiến trường,
  Chàng Siêu tóc đã điểm sương mới về.

  105. Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ,
  Ba thước gươm, một cỗ nhung yên.
  Xông pha gió bãi trăng ngàn,
  Tên reo đầu ngựa, giáo dan mặt thành.
  Áng công danh trăm đường rộn rã,

  110. Những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi.
  Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai,
  Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây.
  Trong cửa này đã đành phận thiếp,
  Ngoài mây kia há kiếp chàng vay.

  115. Những mong cá nước sum vầy,
  Nào ngờ đôi ngả nước mây cách vời.
  Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ,
  Chàng há từng học lũ vương tôn.
  Cớ sao cách trở nước non,

  120. Khiến người thôi sớm thì hôm những sầu.

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 02-23-2009, 07:04 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 08-13-2008, 05:32 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 08-12-2008, 07:00 PM
 4. Chinh Phụ Ngâm Khúc
  By mucdong in forum Thơ Sưu Tầm
  Replies: 16
  Last Post: 02-17-2008, 03:22 PM
 5. 6 chìa khóa cho đàn ông để chinh phục phái nữ
  By mucdong in forum Tình Yêu Là Gì !
  Replies: 0
  Last Post: 02-11-2008, 03:58 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •