BẮC KINH (AP) Cho tới hôm Thứ Năm, ngày tranh tài thứ 6 ở Thế Vận Hội Bắc Kinh, đã có 15 kỷ lục thế giới về bơi lội bị phá vỡ.


5 kỷ lục bị phá vỡ hôm Thứ Hai và 5 kỷ lục khác bị phá hôm Thứ Tư. Các cuộc thi bơi sẽ còn trong 4 ngày nữa và con số nói trên có thể tăng thêm,


Trong 30 năm vừa qua chưa có Thế Vận Hội nào nhiều kỷ lục thế giới về bơi lội đã bị phá như vây. Chỉ có hai kỳ Thế Vận Hội những năm 1970 đã có nhiều kỷ lục bị phá vỡ hơn: Thế Vận Hội Munich 1972 (28) và Thế Vận Hội Montreal 1976 (26).


Ngày 4 tháng 9 năm 1972 ở Munich và ngày 22 tháng 7 năm 1976 ở Montreal, đã có 6 kỷ lục thế giới về bơi lội bị phá.