Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  941

  32 VCD Magic English - Học Tiếng Anh Dí Walt Disney

  32 VCD Magic English
  Học Tiếng Anh Dí Walt Disney
  32 VCD học tiếng anh -- 32 VCD Magic English
  Học từ vựng cùng với những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney
  PW = por.piratero

  CD1 HELLO:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/3951650/01.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/3956275/01.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4011266/01.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD2 FAMILY:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4016638/02.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/3965229/02.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/3969789/02.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD3 FRIENDS:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4023394/03.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4028715/03.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4032329/03.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  (Còn Nữa)


 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  941
  32 VCD Magic English
  Học Tiếng Anh Dí Walt Disney
  CD4 HAPPY HOUSES:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4049799/04.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4054398/04.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4057293/04.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD5 ANIMAL FRIENDS:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4061104/05.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4064336/05.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4066477/05.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html


  CD6 IT'S DELICIOUS:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4075209/06.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4077287/06.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4078816/06.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

  CD7 HAPPY BIRTHDAY:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4080556/07.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4082671/07.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4084220/07.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD8 TICK TOCK TIME:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4086810/08.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4089527/08.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4091519/08.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD9 NIGHT AND DAY:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4094358/09.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4097897/09.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4100248/09.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

  CD10: LET'S PLAY:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4103835/10.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4107261/10.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4109686/10.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD11: NUMBERS:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4113240/11.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4117049/11.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4120214/11.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

  CD12 AT HOME:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4125140/12.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4130073/12.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4133289/12.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  (Còn Nữa)

 3. #3
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  941
  32 VCD Magic English
  Học Tiếng Anh Dí Walt Disney
  CD13 MY BODY:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4182697/13.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4187100/13.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4189225/13.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

  CD 14 PARTY TIME:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4193504/14.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4196755/14.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4198251/14.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD15 COOKING:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4201207/15.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4204360/15.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4205735/15.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

  CD16 THE FOREST:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4208267/16.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4210729/16.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4211743/16.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD 17 THE SEA:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4806265/17.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4803720/17.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4798873/17.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
  CD18 LET'S TRAVEL:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4819417/18.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4816032/18.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4810983/18.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
  CD19 COLOURS:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4831207/19.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4828216/19.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4824276/19.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
  (Còn Nữa)

 4. #4
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  941
  32 VCD Magic English
  Học Tiếng Anh Dí Walt Disney
  CD20 WILD ANIMALS:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4835089/20.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4838571/20.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4840759/20.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD21 FUNNY FACES:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4843155/21.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4845661/21.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4847100/21.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD22 COUNTRY LIFE:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4848947/22.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4850987/22.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4852440/22.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD23 MUSIC:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4854181/23.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4856582/23.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4858673/23.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD24 MOUNTAINS:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4861081/24.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4863329/24.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4865325/24.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  (Còn Nữa)

 5. #5
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  941
  32 VCD Magic English
  Học Tiếng Anh Dí Walt Disney
  CD25 CHANGING SEASONS:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4868516/25.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4871737/25.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4874430/25.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD26 FAIRYLAND:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4878602/26.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4883049/26.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4886406/26.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  CD27 THE CITY:

  Code:
  http://rapidshare.com/files/4891224/27.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4895781/27.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html 
  http://rapidshare.com/files/4898561/27.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
  (Còn Nữa)

 6. #6
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  941
  32 VCD Magic English
  Học Tiếng Anh Dí Walt Disney
  CD 28 WILD WEST

  Code:
  http://rapidshare.com/files/23142983/28.Magic.English.part1.rar 
  http://rapidshare.com/files/23460090/28.Magic.English.part2.rar 
  http://rapidshare.com/files/23262427/28.Magic.English.part3.rar
  CD 29 EVERYDAY LIFE

  Code:
   http://rapidshare.com/files/24076794/29.Magic.English.part1.rar 
  http://rapidshare.com/files/23300988/29.Magic.English.part2.rar 
  http://rapidshare.com/files/23307536/29.Magic.English.part3.rar
  CD 30 BIG AND SMALL

  Code:
  http://rapidshare.com/files/24088241/30.Magic.English.part1.rar 
  http://rapidshare.com/files/24380218/30.Magic.English.part2.rar 
  http://rapidshare.com/files/24385786/30.Magic.English.part3.rar
  CD 31FARAWAY PLACES

  Code:
  http://rapidshare.com/files/23479900/31.Magic.English.part1.rar 
  http://rapidshare.com/files/23505476/31.Magic.English.part2.rar 
  http://rapidshare.com/files/24366231/31.Magic.English.part3.rar
  BONUS: VILLAINS

  Code:
  http://rapidshare.com/files/24683817/32.Magic.English.HJSplit_2.2.rar 
  http://rapidshare.com/files/24652824/32.Magic.English.mpg.001 
  http://rapidshare.com/files/24671864/32.Magic.English.mpg.002 
  http://rapidshare.com/files/24683690/32.Magic.English.mpg.003
  THE END

 7. #7
  sư tỷ ơi tỉu đệ muốn dl về để học nhưng ko biết làm sao s8 tỷ chỉ cho tỉu đệ dzới nha !!!! cảm ơn sư tỷ nhìu

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 06-18-2009, 02:44 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 04-01-2009, 08:04 PM
 3. 80 VCD English for You (EFU) English Lesson
  By HanParis in forum Tiếng Anh
  Replies: 0
  Last Post: 11-12-2008, 02:35 PM
 4. English Study Pro 1.0
  By HanParis in forum Tiếng Anh
  Replies: 0
  Last Post: 11-12-2008, 11:59 AM
 5. Tell Me More - Performance - English V9.0
  By tkv in forum Tiếng Anh
  Replies: 0
  Last Post: 10-30-2008, 04:32 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •