Gia Tài Của... Vợ
Nhạc: Trịnh Công Sơn ( đổi lời )


Một ngàn năm, nô lệ đàn bà,
Một trăm năm, nô lệ vợ ta,
Hai mươi năm, rửa chén, giặt đồ,
Gia tài của vợ, để lại cho ta,
Gia tài của vợ, một đống việc nhà.

Một ngàn năm, ta sợ đàn bà,
Một trăm năm, ta sợ vợ ta,
Hai mươi năm, làm hết việc nhà,
?i còn là gì, một đời trai tơ ?
?i còn là gì, một kiếp dại khờ ?

Vợ dậy ta biết nấu thịt bò,
Vợ dậy ta biết kho thịt kho,
Ta biết kho thịt kho cho thật ngon...

Vợ dậy ta rửa chén, chùi nhà,
Vợ dậy ta biết mua đồ " Sale ",
?i biết bao là ơn, ơn vợ nhà...

Một ngàn năm, đi làm người chồng,
Một trăm năm, trong cõi xiềng gông,
Hai mươi năm, làm kiếp lòng thòng,
?i còn là gì, ngoài bộ xương teo,
?i còn là gì, một kiếp bọt bèo...

Đời đàn ông, như vậy là thường,
Đời đàn ông, như vậy mà thương,
Con, con ơi, hãy ráng noi gương,
Hễ làm việc nhà, thì đừng bê tha,
Cho dù sợ bà, thì cũng bà nhà...

Dậy cho con biết quí đàn bà,
Dậy cho con, biết như người cha,
Con biết như người cha ! ?m cửa nhà !
Con biết như người cha ! Vui cửa nhà !
ST