Chiều nay ngồi đếm lá vàng ,
Đếm bao lá rụng thương nàng bấy nhiêu.
Muà đông đến với cô liêu ,
Nhớ muà thu cũ , người yêu xa rồi.
Cuối ngày giọt nắng bên đồi ,
Nhớ làn môi ấm bồi hồi lòng ta.
Chuông chùa vọng tiếng ngân nga ,
Gợi thêm niềm nhớ cuả ta đến người.