Thân Chào các thành viên TC

Ở đây tkv dùng chử điều lệ nhưng thực chất là những trình tự cho nhửng ai đến với Tàn Kinh Cát nầy

Nếu Thành viên yêu cầu tài liệu hay sách giáo khoa xin làm theo những bước sau
  1. Tên Sách + edition
  2. Mã số ISBN:


Xin chân thành cám ơn!

TKV