Một mùa xuân lại về,
Bên hiên hoa đào nở
Chẳng thấy ông đồ già
Bày mực đen giấy đỏ
Đường phố buồn hơn xưa .

Một mùa xuân lại về.
Vườn xưa bầy chim nhỏ
Ngại ngùng đứng nhìn mưa,
Ngồi trông ra cửa ngỏ
Mơ bóng người năm xưa .

Một mùa xuân lại về.
Trông về nơi cố hương
Với bao nổi nhớ thương
Nghẹn ngào lòng vấn vương
Nổi buồn người tha phương.