Ngoảnh mặt nhìn đời như giấc mộng
Được thành bại mất hoá như không

Từ thuở chào đời ta đã trôi
Trôi theo dòng đời bạc như vôi

Sang hèn, danh bại nào đựơc, mất
Cứ thế dòng đời đẩy ta trôi.

TCKT Chat Room
LOADING...

Breaking News

The Immune System

This video describes the Immune System and explains how it detects and attacks any foreign organism that enters the body.…

COVID-19: The Facts

Learn about WHO guidelines, clinical strategies, public information and research findings as they emerge live. Our information is constantly updated…

Explainer: How the coronavirus (SARS-CoV-2)...

Researchers from China have used cryo-electron microscopy to show how the virus responsible for Covid-19 attacks humans.

Coronavirus outbreak (covid 19) explained...

Our dedicated microsite- http://coronavirus.scientificanimatio… The 2019 nCoV Novel Coronavirus is fast threatening to become a pandemic. This 3D medical animation…

Tinh Cầu Không Tên là gì … là một khoảng trời bình an và thân thiện, TCKT được thành lập vào đầu thập niên 2000s (2007) với sự trợ giúp của những mạnh thường quân trong cộng đồng. Kết cấu của TC được chú trọng vào 3 đề tài chính mà nó liên quan mật thiết đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Hãy xem TCKT là mái nhà thân yêu của bạn, chia sẽ, giúp đở cho cộng đồng và cũng cho chính mình …

Tkv có để nhạc nền trên TC ai thích nghe thì click Play bộ luật mớ không cho auto play.

Bản điều khiển nằng trên header 

Nhạc phẩm nầy tkv đã tập lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa hoàn hảo cho nên nếu khó nghe thì cứ tắc … hihihi

Canon in D

Hiện tại TC chưa mở phần nầy vì TKV cần ít thời gian để dời những chủ đề ở site củ qua … xin thông cảm cho. Tuy nhiên nếu bạn thực sự muốn giúp TKV trong thời gian nầy xin email cho TKV ở hoang.d47@gmail.com
Hiện tại chỉ dành riêng cho cựu thành viên TC mà thôi.  Sau khi login bạn sẽ vào thẳng Dashboard của TC 
 1. Click nut Add New
 2. Đặc tựa đề
 3. Viết bài
 4. Chọn Categories
 5. Nếu có hình thì click Featured Image và load hình vào bài viết
 6. Click Public
Xong bài post của bạn sẽ hiễn thị theo catergories 

Hiện tại chỉ dành riêng cho cựu thành viên TC mà thôi. 
Sau khi login bạn sẽ vào thẳng Dashboard của TC 

 1. Click bất cứ Forum nào mà bạn muốn.
 2. Click New Topic
 3. Đặc tựa đề
 4. Viết bài
 5. Nếu có hình thì click  Image icon trên tool bar và load hình vào bài viết bằng một đường dẫn URL
 6. Click Submit

Xong bài post của bạn sẽ hiễn thị trên Forum 

Phần lớn những video được post trên TC theo dạng playlist vì thế trong bài post chỉ hiển thị một video clip mà thôi. Để xam trọn bộ hãy click vào ICON góc trên bên phải của video clip Thì tòan bộ số tập sẽ hiễn thị trên màng hình
Hiện tại TC chưa mở phần nầy vì TKV cần ít thời gian để dời những chủ đề ở site củ qua … xin thông cảm cho. Tuy nhiên nếu bạn thực sự muốn giúp TKV trong thời gian nầy xin email cho TKV ở hoang.d47@gmail.com
Online Users

Total 1 user including 0 member, 1 guest, 0 bot online on this page

online

Most users ever online were 353, on April 20, 2020 @ 12:48 am